VDO แนะนำสินค้าและสาธิตการใช้งาน

การใช้งานเตาปิ้งย่าง แบบภาพนิ่ง

การใช้งานเตาย่างแก๊สไร้ควัน


การใช้งาน เตาปิ้งย่างแก๊สสำหรับมือใหม่ ฉบับ รวบรัด


 

 

VDO สาธิต การใช้งานเตาย่างแก๊สไร้ควัน บิกซัน BIGSUN 

การใช้งานเตาย่างแก๊สไร้ควัน


VDO สาธิต การใช้งานเตาย่างแก๊สไร้ควัน  ThaiFlower ไทฟลาวเวอร์ 


ข้อควรระวัง สำหรือมือใหม่ หัดใช้เตาย่างแก๊ส ต้องดู ..ห้ามพลาดนะ


การใช้งาน เตาสเต็กแบบแก๊ส


การต่อ การติดตั้ง เตาสเต็ก อินฟราเรด


การเลือกใช้หัวปรับแรงดัน เตาย่างแก๊ส