รวมภาพ เตาย่างแก๊ส

ยี่ห้อ ยาว/ ซม.
BIGSUN  50
THAI FLOWER 50
BIGSUN 60
THAI FLOWER 60
CHAMPRO 60
THAI FLOWER 70
BIGSUN 70
BIGSUN 75
CHAMPPRO 75
BIGSUN 80
THAI FLOWER 85
LACOS 90
THAI FLOWER 100
BIGSUN 120
GMAX 120
NANOTECH 120
BIGSUN 150
BIGSUN 150
DYNA 60
เตาซาลามานเดอร์มาตรฐาน 70
เตาซาลามานเดอร์สั่งทำ 100
LuckyFlame 40