เตากล้วยปิ้ง 70 x 30 ซม.

Posted on Category:เตาปิ้งย่างอินฟราเรดราคาถูกๆ

เตากล้วยปิ้ง 70 x 30 ซม.

เตากล้วยปิ้ง70 x 30 ซม.
เตากล้วยปิ้ง 70 x 30 ซม.

งานสแตนเลส 304 พร้อมที่ปิดขี้เถ้า ขาไขว้ พับเก็บได้นะ

ขาไขว้เตากล้วยปิ้ง70 x 30 ซม.

เตากล้วยปิ้ง70 x 30 ซม.