เตาย่างไร้ควัน แก๊ส 100 ซม ไทฟลาวเวอร์

เตาย่าง1เมตร-ใช้แก๊ส-ไร้ควัน
เตาย่าง1เมตร-ใช้แก๊ส-ไร้ควัน1899