ความร้อนจากแกสสะอาดกว่าถ่านรู้ยัง

เฮเทอโรไซคลิกแอโรแมติกเอมีน คืออะไร
สารก่อมะเร็ง

เฮเทอโรไซคลิกแอโรแมติกเอมีน คืออะไร

คือ เฮเทอโรไซคลิกเอมีนที่โครงสร้างโมเลกุลมีวงแหวน สารนี้จะเกิดขึ้นเมื่อปิ้ง-ย่าง-เผา อาหารประเภทเนื้อสัตว์และเนื้อปลาจนไหม้เกรียม สารนี้เป็นสารก่อกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งได้

สารก่อมะเร็งจะถูกดูดซึมไปที่ตับ ดังนั้นตับจึงถือเป็นปราการด่านแรกที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสารพิษ ทำให้ตับเป็นอวัยวะ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษมากที่สุด ดังนั้นการปรุงอาหารเพื่อลดการเกิดสารก่อมะเร็งจึงมีความสำคัญมาก

เตาปิ้งย่างไร้ควัน ไทยฟลาวเวอร์ รุ่น 1449 ช่วยท่านได้ เพราะไร้ควัน

เตาปิ้งย่างไร้ควัน ไทยฟลาวเวอร์ รุ่น 1449
เตาปิ้งย่างไร้ควัน ไทยฟลาวเวอร์ รุ่น 1449

เฮทเทอโรไซคลิกเอมีน หรือ HCAs เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโน (องค์ประกอบของโปรตีน) น้ำตาล และครีเอทีน (creatine พบในกล้ามเนื้อลาย ของเนื้อส่วนที่มีมันน้อย ไก่ และปลา) ทั้งกรดอะมิโน น้ำตาล และครีเอทีน เป็นสารที่พบในเนื้อสัตว์เมื่อได้รับความร้อนสูง (ปิ้ง ย่าง อบ ทอด) จะทำปฏิกิริยากันได้สารเฮทเทอโรไซคลิกเอมีน

ด้านการวิจัย

เป็นที่ยอมรับว่าเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ เพราะมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยเตาหุงต้มเป็นเครื่องให้ความร้อนเพื่อปรุงอาหารให้สุกก่อนบริโภคตามหลักโภชนาการจึงจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาว ในปัจจุบันเตาหุงต้มแบบใช้แกสหุงต้มหรือเรียกสั้นๆว่า เตาแกสหุงต้มเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนทั่วไป เนื่องจากใช้ง่ายสะดวกและมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับใช้เตาไฟฟ้าและเตาถ่าน   โดยที่เมื่อเทียบราคาต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงแล้ว เตาไฟฟ้ามีราคา 1.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

เตาถ่านมีราคาประมาณ 1.40 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ใกล้เคียงกับเตาไฟฟ้าในขณะที่การใช้เตาแกสหุงต้มมีราคาเพียงแค่ 0.2 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เท่านั้น (ตัวเลขเหล่านี้คิดจากราคาขายส่ง ของถ่านไม้โกงกาง 10 บาทต่อกิโลกรัม แกสหุงต้มยี่ห้อ ปตท. ราคาขายปลีก 10.73 บาทต่อกิโลกรัม ถ่านและแกสหุงต้มมีค่าความร้อนทางต่ำประมาณ 30 และ 46 เมกกะจูลส์ต่อน้ำหนักถ่านและแกสอย่างละ 1 กิโลกรัมตามลำดับ และสมมุติให้ขนาดเตาไฟฟ้าที่ใช้และอัตราการเผาไหม้ของเตาถ่านและเตาแกสเท่ากัน และมีค่า 2 กิโลวัตต์)   เนื่องจากว่าเตาแกสหุงต้มมีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้นปริมาณแกสหุงต้มที่ถูกใช้เพื่อประกอบการ ปรุงอาหารในครัวเรือน

เตาปิ้งย่างไร้ควัน ไทยฟลาวเวอร์ รุ่น 1449
เตาปิ้งย่างไร้ควัน ไทยฟลาวเวอร์ รุ่น 1449

แต่ละวันจึงมีปริมาณมากมายมหาศาล ประกอบกับรูปแบบของเตาแกสหุงต้มมาตรฐาน ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายทั่วไปนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่เคยได้รับความสนใจที่จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ดังนั้นถ้าหากว่าเตาแกสหุงต้มได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อน (คืออัตราส่วนระหว่างความร้อนที่ใช้ประโยชน์ต่อความร้อนที่ป้อนเข้าเตา)   สูงกว่าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันทั่วไปแล้วก็จะสามารถประหยัดพลังงานหรือแกสหุงต้มได้ในปริมาณมากมายมหาศาลเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

 

 

 

เตาปิ้งย่างไร้ควัน ไทยฟลาวเวอร์ รุ่น 1449
เตาปิ้งย่างไร้ควัน ไทยฟลาวเวอร์ รุ่น 1449

เพราะประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นหมายถึงการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ดีขึ้นกว่าเดิม ปล่อยแกสมลพิษ เช่น แกสคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) น้อยลง เป็นต้นด้วยความตระหนักถึงสิ่งสำคัญดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิด ในการที่จะหาทางปรับปรุงและพัฒนาเตาแกสหุงต้มที่มีใช้อยู่ในครัวเรือนเป็นจำนวนมากมายมหาศาลให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งถ้าหากว่าทำได้สำเร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเพราะช่วยประหยัดพลังงาน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะปล่อยแกสมลพิษน้อยลง และยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของมนุษย์ให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

ที่มา https://www.kmutt.ac.th/rippc/mast_41.htm

 

เตาปิ้งลูกชิ้น, เตาปิ้งไส้กรอก ,เตาปิ้งหม่าล่า ,เตาปิ้งหมูย่าง, เตาปิ้งไก่ย่าง ,เตาหมูปิ้งราคาถูก, #เตาปิ้งย่าง, #เตาหมูย่าง, #เตาไส้กรอกอีสาน, #เตาปลาหมึกย่าง ,#เตาย่างลูกชิ้น, #เตาย่างไส้กรอก, #เตาขนมปังปิ้ง, #เตาหมูสะเต๊ะ, #เตาไก่ย่าง