เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น พร้อมฝาปิด

รายละเอียด

เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น พร้อมฝาปิด

เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น
เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น

เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น
เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น
เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น
เตาถ่านเตาไก่ย่าง มีหูจับ ขาสั้น