-7%

เตาย่างปลาหมึก ย่างลูกชิ้น-ถ่าน-งานสแตนเลส 100 ซม

1,500.00 ฿ 1,400.00 ฿

เตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลส

รายละเอียด

เตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลส
เตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลส
เตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลส
เตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลส

เตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลส
เตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลสเตาย่างปลาหมึกถ่าน-งานสแตนเลส