เตาย่างไส้กรอก -ถ่าน-แบบไร้ควัน 50 ซม

Description

เตาย่างไส้กรอก -ถ่าน-แบบไร้ควัน 50 ซม