เตาย่างไส้กรอก -ถ่าน-แบบไร้ควัน 75 ซม

Description

เตาย่างไส้กรอก -ถ่าน-แบบไร้ควัน 75 ซม