เตาย่าง1เมตร-ใช้แก๊ส-ไร้ควัน

เตาย่าง1เมตร-ใช้แก๊ส-ไร้ควัน

เตาย่าง1เมตร-ใช้แก๊ส-ไร้ควัน
เตาย่าง1เมตร-ใช้แก๊ส-ไร้ควัน

 

รายละเอียด